| Kurumsal | Kalite, ,
KALİTE
KALİTE ANLAYIŞI
Kalite kavramının bilincinde olmak başarımız için kaçınılmaz bir şarttır. Bu nedenle Eker Süt Ürünleri A.Ş olarak kalite çalışmalarına büyük önem vermekteyiz. Tüm Ürünlerimiz için Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca onaylanan Gıda sicil ve Üretim sertifikalarına sahibiz.

Ayrıca Eker Süt Ürünleri Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 9001:2008 belgesine, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi TS EN ISO 22000 belgesine ve Helal Gıda Uygunluk belgesine sahiptir.
KALİTE POLİTİKAMIZ
Tüketici Memnuniyeti

Tüketicilerin sürekli olarak tercih ettiği, alırken ve tüketirken güven duyduğu, standart ve hijyenik koşullarda ürün geliştirmek ve üretmek.

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimize ve bayilerimize sunulan hizmet kalitesinin arttırmak ve zamanında servis sunmak. Müşteri taleplerini en üst düzeyde karşılamak için teknolojik ve sanayi alanındaki gelişmeleri takip etmek. Bu gelişmeleri firmamız bünyesinde uygulamaya yönelik “SÜREKLİ İYİLEŞTİRME’’ çalışmalarını yapmak ve desteklemek.

Çalışanlarımızın Memnuniyeti

Tüm çalışanlarımızın karşılıklı etkileşim ve eğitimlerle toplam kaliteyi bir yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamak ve bunun sonucunda yaşam standardımızı yükseltmek. Personelimizin EKER ’li olmaktan gurur ve mutluluk duymasını sağlamak.

Tedarikçilerimizin Memnuniyeti

Mal ve hizmet sunan üretici ve tedarikçilerimizin, EKER ’in “SÜREKLİ İYİLEŞTİRME” politika ve hedefleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerini ve toplam kalite bilincini benimsemelerini sağlamak.

Ortakların Memnuniyeti

Kalite Politikalarımızla şirketin verimliliğini artırarak, karlılığı devamlı yükselen ve yatırımlarını öz kaynaklarıyla finanse eden bir firma olmak.
GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, Fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, İnsan sağlığını tehlikeye sokmayacak ürünlerin üretilmesini ve müşteriye sunulmasını sağlamaktır.